Heike

Heike 

(Inhaberin)

Physiotherapeutin

♦ Manuelle Therapie
♦ Manuelle Lymphdrainage
♦ PNF
♦ Ortho-Konzept
♦ Chiropraktik
♦ Cranio-Sacrale Osteopathie
♦ Faszien-Therapie 

 

Arsmovendi